Dramatiske aksjoner på Sørlandet

Aksjon
Aksjon mot Kristiansand Katedralskole, 1943 (Foto: Stiftelsen Arkivet)

Du har kanskje hørt om “Kampen om tungtvannet” eller “Max Manus”? Flere av de større aksjonene i Norge under krigen har både blitt filmatisert og spilt inn som TV-serier. Men dramatikken foregikk også flere steder i landet. Det fantes mange måter å drive motstand på, og selv den minste ting kunne føre til arrestasjoner, om det så bare var å gå med en binders på jakka.

Det er ingen tvil om at det var store konsekvenser for dem som ble tatt for å drive med motstandsarbeid. Organiseringen av motstandsarbeidet var derfor svært hemmelighetsfullt, og ble organisert i små celler som ofte ikke visste om hverandre. Mange hadde også dekknavn, slik at Gestapo ikke skulle finne ut av hvem personen egentlig var dersom et navn ble røpet under tortur.

Ofte fikk Gestapo hjelp av norske tystere. Disse kom ganske tett inn på motstandsarbeidet og gav Gestapo viktige opplysninger. De som ble mistenkt for motstandsarbeid og fanget ble som regel tatt med til Arkivet og torturert. Dette var en måte Gestapo kunne få flere opplysninger på, for så å avsløre og rulle opp motstandsorganisasjoner på sørlandet. Det ble også av og til holdt gisler for å få motstandsfolk til å overgi seg.

Gestapo hadde mange aksjoner på Agder. Disse blir presentert på den nye utstillingen som kommer på Arkivet. Noen aksjoner var landsomfattende, slik som “Aktion Polarkreis”, aksjonen mot politifolk som ikke ville samarbeide med NS. Andre var av mer lokal grad, som for eksempel aksjonen mot studentopprøret på “Katta”, som endte med at flere elever måtte sitte fanget på Arkivet over jula.

Andre ganger oppstod det også direkte farlige konfrontasjoner. 9 november 1944 ble det et dramatisk skuddrama i Åseral, da en stor gjeng bevæpnede gestapister kom for å sette en stopper for motstandsarbeidet der. En av motstandsmennene ble skutt og drept i angrepet.  Gestapo slo alltid nådeløst ned på motstand.

Selv om de største hendelsene ofte er de som får mest omtale, er det også vesentlig at det finnes kunnskap om det litt mindre, men vel så viktige arbeidet som ble gjort. En slik vilje for å stå opp mot urett er beundringsverdig uansett i hvor stor grad det måtte være. Dette er noe man også kan tenke gjennom i hverdagen. Det kan av og til virke umulig å gjøre opprør mot urettferdighet, spesielt når man ikke er direkte rammet selv. Allikevel var det mange som turte å kjempe mot nazismen, til tross for at de da risikerte å bli offer for en av Gestapos mange aksjoner.

Reklamer